13/12/17  Tin của trường  119
Lịch kiểm tra cuối học kí I, NĂM HỌC 2017-2018
 25/04/16  Tin của trường  337
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Gò Sạn.